Senior

Copywriter

Let's create the best stories

Join us
Twój zakres obowiązków
  123456
 • Tworzenie oraz realizacja strategii komunikacyjnych
 • Tworzenie idei kreatywnych
 • Tworzenie tekstów do różnych kanałów dla klientów z różnych branż
 • Identyfikowanie nowych sposobów rozpowszechniania contentu
 • Wsparcie innych działów na etapie budowania strategii
 • Przygotowywanie analiz i prezentacji, udział w przetargach i spotkaniach z klientami
Nasze wymagania
  123456789
 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku poparte portfolio
 • Wiedza z zakresu marketingu i strategii biznesowej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość platform społecznościowych oraz trendów
 • Nowatorskie i kreatywne podejście do strategii
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Otwartość na testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
To oferujemy
  12345678
 • Praca w doświadczonym zespole łączącym szerokie kompetencje
 • Możliwość dynamicznego rozwoju przy nieszablonowych projektach
 • Realny wpływ na projekty i udoskonalenia w firmie
 • Duża samodzielność w działaniu
 • Nowoczesne narzędzia i rozwiązania w firmie – lubimy testować nowości i mamy na to budżety
 • Wysoką kulturę komunikacji w firmie opartą na słuchaniu i precyzyjnej informacji
 • Szybkie podejmowanie decyzji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
   Join us
   Junior

   SEM Specialist

   Join the targeting masters

   Join us
   Twój zakres obowiązków
    123456789
   • Przygotowywanie i zarządzanie kampaniami w platformach reklamowych Google Ads, Meta, TikTok, Pinterest, Snapchat
   • Analiza i optymalizacja wyników kampanii
   • Monitoring rynku i konkurencji
   • Tworzenie i aktualizowanie reklam
   • Zarządzanie budżetami reklamowych
   • Tworzenie mediaplanów i strategii reklamowych
   • Współpraca z zespołem marketingu oraz innymi działami firmy
   • Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących kampanii
   • Budowanie relacji z klientami
   Nasze wymagania
    12345678
   • Min. podstawowa wiedza z zakresu marketingu, i digitalowych rozwiązań
   • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi
   • Dokładność, rzetelność oraz skrupulatność
   • Zdolność do szybkiego uczenia się i zapamiętywania nowych informacji
   • Znajomość platform społecznościowych oraz trendów
   • Otwartość na testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań
   • Umiejętność nawiązywania i budowania relacji z Klientem
   • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (zarówno w mowie, jak i w piśmie) – minimalnie B2
   Mile widziane
    123
   • Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki (preferowane kierunki ścisłe lub marketingowe)
   • Doświadczenie w pracy w branży reklamowej lub marketingu
   • Umiejętność obsługi narzędzi analitycznych (np. Google Analytics) oraz narzędzi do zarządzania kampaniami reklamowymi (np. Google Ads, Meta Ads)
   To oferujemy
    12345678
   • Praca w doświadczonym zespole łączącym szerokie kompetencje
   • Możliwość dynamicznego rozwoju przy nieszablonowych projektach
   • Realny wpływ na projekty i udoskonalenia w firmie
   • Duża samodzielność w działaniu
   • Nowoczesne narzędzia i rozwiązania w firmie – lubimy testować nowości i mamy na to budżety
   • Wysoką kulturę komunikacji w firmie opartą na słuchaniu i precyzyjnej informacji
   • Szybkie podejmowanie decyzji
   • Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
   Join us
   Regular

   Influencer Marketing Specialist

   Fame is the name of the game

   Join us
   Do twoich zadań będzie należało:
    12345678910
   • Tworzenie strategii współpracy z influencerami
   • Efektywne zarządzanie budżetem
   • Negocjowanie warunków współpracy z influencerami
   • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z influencerami
   • Monitorowanie i raportowanie prowadzonych działań
   • Śledzenie i analiza rynku influencerskiego
   • Przygotowywanie akcji specjalnych przy współpracy z influencerami
   • Proponowanie nowych działań w obszarze mediów społecznościowych i influencer marketingu
   • Przygotowanie i wysyłka paczek kreatywnych
   • Koordynowanie kwestii administracyjno-rozliczeniowych
   Czego od Ciebie oczekujemy?
    123456789
   • Min. rocznego doświadczenia w prowadzeniu działań w obszarze marketingu i mediów społecznościowych
   • Wiedzy z zakresu marketingu
   • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach kryzysowych
   • Wszechstronności i kreatywności
   • Samodzielności
   • Sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
   • Umiejętność dostosowywania się do zmieniających się priorytetów
   • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
   • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
   Jakich osób szukamy?
    123456
   • Zainteresowanych marketingiem i ciągle poszerzających swoją wiedzę w tym temacie
   • Kreatywnych
   • Otwartych na nowe wyzwania – dla nas nie ma rzeczy niemożliwych
   • Zorganizowanych – dobre planowanie czasu pracy to podstawa sukcesu
   • Rzetelnie wykonujących swoje zadania
   • Proaktywnych
   Mile widziane:
    12
   • Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki (preferowane kierunki: marketing, nowe media)
   • Doświadczenie w prowadzeniu działań z influencerami
   Join us
   Regular

   Receptionist/Ofiice Assistant

   The centre of the Copuz universe

   Join us
   Twój zakres obowiązków
    123456789
   • wsparcie CEO w codziennej pracy
   • zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura: obsługa telefoniczna, mailowa oraz poczty przychodzącej i wychodzącej
   • ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy
   • współpraca z działem księgowym i kadrami
   • kompletowanie i skanowanie dokumentacji papierowej oraz elektronicznej
   • profesjonalna obsługa spotkań biznesowych, gości i kontrahentów
   • zaopatrzenie firmy w materiały biurowe oraz socjalne
   • koordynacja stanu technicznego biura siedziby oraz urządzeń biurowych
   • samodzielna obsługa bieżących zleceń
   Nasze wymagania
    1234567
   • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
   • samodzielność i inicjatywa w działaniu
   • zdolności organizacyjne i umiejętność priorytetyzowania zadań
   • odpowiedzialność za powierzone zadania
   • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
   • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2
   • dobra znajomość pakietów MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint)
   Jakich osób szukamy?
    12345
   • zorganizowanych – dobre planowanie czasu pracy to podstawa sukcesu
   • kreatywnych i z głową pełną pomysłów
   • otwartych na nowe wyzwania – dla nas nie ma rzeczy niemożliwych
   • rzetelnie wykonujących swoje zadania
   • proaktywnych – zarówno w kontekście rozwoju swojego działu, jak i całej firmy
   Mile widziane:
     Join us
     Junior

     Digital Marketing Specialist

     Let's plan with us

     Join us
     Do twoich zadań będzie należało:
      12345678
     • Prowadzenie projektów i kampanii digital
     • Aktywne uczestnictwo przy tworzeniu strategii marketingowej klientów
     • Nadzór nad harmonogramem prac i zadaniami zespołu
     • Ścisła współpraca z klientami oraz z zespołem projektowym
     • Analiza i raportowanie prowadzonych działań
     • Monitorowanie działań konkurencji klientów
     • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań, nowych narzędzi i wdrażanie zmian
     • Udział w nowych projektach
     Czego od Ciebie oczekujemy?
      12345678
     • Min. rocznego doświadczenia w zarządzaniu projektami, mile widziane z obszaru digital marketingu
     • Wiedzy z zakresu marketingu, strategii biznesowej, nowych technologii
     • Wszechstronności i kreatywności
     • Samodzielności
     • Sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
     • Umiejętność dostosowywania się do zmieniających się priorytetów
     • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
     • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
     Jakich osób szukamy?
      123456
     • Zainteresowanych marketingiem i ciągle poszerzających swoją wiedzę w tym temacie
     • Kreatywnych i analitycznych
     • Otwartych na nowe wyzwania – dla nas nie ma rzeczy niemożliwych
     • Zorganizowanych – dobre planowanie czasu pracy to podstawa sukcesu
     • Rzetelnie wykonujących swoje zadania
     • Proaktywnych
     Mile widziane:
      12
     • Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie)
     • Doświadczenie w prowadzeniu projektów i kampanii digital
     Join us
     The future... Looking for more?

     Don't worry. We are still looking for new team members.

     Let us get to know you

     Send CV